Referat 09.05.2018

Tilstede: Ane, Ingri, Even, Anny, Amanda, Ingvild, Sandra, Gustav og Gaute

Referent: Amanda

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start