Referat 27.11.2013

Tilstede: Raine, Kasper, Randi, Magne, Camilla, Carl

Referent: Carl

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt på Den Gode Nabo!

Lenker: Start