Referat 30.10.19

*Tilstede: Anny, Cathrine, Amanda, Fredrik, Marianne, Regine, Ingvild, Ane.

Referent: Cathrine

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Avviksystem og legevaktutgifter.

Baksida

Baksideforum og system for å se hvem som har blitt kastet ut av gjenger.

DS-møtereferat

Markedsføring av Strossa, inngang på temafester.

Teknisk

FK og teleslyngeløsning, K35 instruks.

Mediene

Kunstnerisk

SIT om baksidebesøk, storsalsproduksjon med SIT og Låfte.

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Sak: S.Møller julekonsert Nummer: H19-14

Sak: Søknad fra SM om jubileumsspons Nummer:

Vedtakssaker

GS har vedtatt å ikke bevilge penger til SM jubileum, da dette er noe vi mener hver enkelt gjeng selv må sponse.

Eventuelt

Digital FS-Bok.

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start