Studentersamfundets instrukser

Hva er en instruks

Fra wikipedia: ”Instruks er en ordre, ofte skriftlig, som binder den underordnede instans eller person til å handle på en bestemt måte.”

En instruks på samfundet forteller deg altså hvordan noe bør gjøres på samfundet. Den skal helst stemme overens med gjeldende praksis. Avvik fra instruks er mislikt, og bør kun skje hvis instruksen ikke lenger viser best tenkelige måte noe kan gjennomføres på. Instruksen må da endres.

Hvordan endre en instruks

Endringer skjer ved at du sender et forslag til instuks til GS, vi kontakter relevante parter og språkvasker etc. GS behandler så instruksen, før den blir sendt videre til Finansstyret(FS) for vedtak. (Den vil da også underveis, som et mellomledd, bli behandlet i høringsorganet GSK) Etter vedtak hos FS er den nye instruksen gjeldende.

Nedenfor finner du et utvalg av gjeldende instrukser. Til enkelte av instruksene (• med uthevet bakgrunnsfarge) trenger du brukernavn og passord. Da bruker du din Samfundet-bruker. Har du ikke bruker, ta kontakt med ITK.

Finner du ikke en instruks? Da finnes den mest sansynlig i FS-bok.

Generelle instrukser Branninstrukser Branninstrukser hybler


‣ ARK sine lover
• Kaka
• Husorden UKA-97
• Husorden UKA-05
• Husorden UKA-09
• Husorden UKA-11
• Husorden UKA-13
• Husorden UKA-15
• Husorden UKA-17
• Husorden UKA-19
• Husorden UKA-21
‣ Generelt brannvern
‣ Brannsvarlig Daglighallen
‣ Brannsvarlig Nordre galleri
‣ Brannsvarlig Søndre galleri
‣ Barsjef Bodegaen
‣ Barsjef Edgar
‣ Barsjef Klubben
‣ Barsjef Rundhallen
‣ Barsjef Selskapssiden
‣ Barsjef Strossa
‣ Brannvakt på bakscena
‣ Faste ansatte
‣ Hovmester Lyche
‣ Lyskjører på Knaus
‣ Lyskjører Storsalen
‣ Vakter
‣ Vakthavende
‣ Brukerinstruks
‣ Daghavende KSG
• ARK
• D-gjengen
• Fotogjengen
• Forsterkerkomiteen
• Toms
• Klubbstyret
• KU
• MG
• Musikerlåfte
• Videokomiteen
• Regi
• Tåkeheimen
• Sangern
• Societeten
• Strindens
• Styret og Lørdagskomiteen
• Uka(Festihvalen)
• Studentmediene
• SIT