FS-bok

Studentersamfundet er en gammel organisasjon med lange tradisjoner. Listen over lover, instrukser og statutter er nesten like lang som Samfundets historie. Disse retningslinjene er til for at alle vi som jobber på Samfundet skal kunne leve sammen i harmoni, og for at arbeidet vi gjør skal gå så smertefritt som mulig.

Å skaffe seg en oversikt over alt dette er et femårsstudium i seg selv. Hovedpensum for faget er FS-boka, som gis ut av Finansstyret. Målet er at denne boken som du har framfor deg nå, skal fungere som et oppslagsverk for alle aktive på Huset, der alt som kan eller bør være av interesse er samlet.

Studentersamfundet er imidlertid en organisasjon i kontinuerlig endring. Nye gjenger opprettes, regler kommer til, og regler forsvinner. Derfor jobbes det hele tiden med å oppdatere og revidere FS-boka. Gjengutvalget har fått i oppgave av Finansstyret å foreslå endringer, som deretter blir behandlet av sistnevnte.

For at FS-boka hele tiden skal være så riktig som mulig, er vi som arbeider med boka avhengig av tilbakemelding. Dersom du har innspill eller spørsmål om innholdet, er du hjertelig velkommen til å kontakte Gjengutvalget.

Gjeldende FS-Bok

FS-Bok 2024 kan lastes ned her.

Tidligere utgaver

For FS-boka 2023 trykker du her
For FS-boka 2022 trykker du her
For FS-boka 2021 trykker du her
For FS-boka 2020 trykker du her
For FS-boka 2019 trykker du her
For FS-boka 2018 trykker du her
For FS-boka 2017 trykker du her
For FS-boka 2016 trykker du her
For FS-boka 2014 trykker du her
For FS-boka 2012 trykker du her
For FS-boka 2011 trykker du her
For FS-boka 2010 trykker du herSist oppdatert: Januar 2024