Hvem er Gjengsekretariatet?

  1. Formål
    1. Gjengsekretariatet skal drive saksforberedelse og -oppfølging for Finansstyret i forhold som vedrører foreningsvirksomheten og gjennomføre vedtak fattet av Finansstyret i samme saksområde. Gjengsekretariatet skal særlig virke i administrative og felles anliggender for gjengene, og i saker som ikke fanges opp av eksisterende gjengers ansvarsområder. Gjengsekretariatet er underlagt Finansstyret.
    2. Gjengsekretariatet skal være koordinerende, samarbeidsskapende og arbeide for å bedre kommunikasjonen mellom gjengene, forretningsdriften og Finansstyret. Gjengsekretariatet skal fungere som ressurs- og kompetansesenter for gjengene, og bidra til erfaringsoverføring og kontinuitet i foreningsvirksomheten. Gjengsekretariatet vil også arbeide med organisatoriske oppdrag gitt av Finansstyret og etter eget initiativ.