Baksida

Baksida er Samfundets nettverk for å fange opp problemer relatert til rusproblematikk, psykiske plager, uønsket seksuell oppmerksomhet, arbeidsbelastningsproblemer og lignende blant de frivillige på huset.

Om du er frivillig på Samfundet og du ønsker å melde fra om noe eller vil at noen skal bli kjent med at du har det vanskelig kan du ta kontakt på dette skjemaet
Du kan velge å være anonym, men dersom du ønsker oppfølging videre ber vi deg skrive navn og telefonnummer/e-postadresse, da vil baksideansvarlig i GU komme i kontakt med deg.

Alle gjengene har en baksidekontakt. Denne sitter ikke i styret i gjengen, og alle i gjengen kan ta kontakt med baksidekontakten. Baksidekontakt i alle gjengene på Samfundet skal ha mailadressen gjeng-baksida@samfundet.no. Dersom man ønsker kontakt med noen som ikke er tilknyttet sin gjeng kan man ta kontakt med baksideansvarlig på gu-baksida@samfundet.no.

Har du spørsmål eller lignende så ta gjerne kontakt med baksideansvarlig i GU på mail eller direkte. Mailadressen til baksideansvarlig er gu-baksida@samfundet.noSist oppdatert: Januar 2024