Referat 01.02.2017

Tilstede: Line, Hanne, Even, Erlend, Ambrosia

Referent: Even

ToDos

Post og referat

Kvitteringer og regninger fra GSS.

Postkort fra Sigrid, fra Gambia.

Orienteringssaker

GS økonomi

Regning fra KFUM.

HMS

Ikke tilstede

Baksida

Vi har tatt opp ny Baksideansavrlig Ambrosia. Invitert til baksidekurs. Vervoverføring.

DS-møtereferat

Teknisk

Oblater

Mediene

Ikke tilstede (oblater)

Kunstnerisk

Oblater

FS/FS-AU/GSK

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kopper, rydding og arbeidsdag

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start