Mange av postene i referate er ganske standard i protokollen. De som må fylles inn er skrevet i kursiv:

Referat 01.02.2023

*Tilstede: Nora, Vegard, Erik, Sigrid, Johanne, Ella, Ingvild, Sebastian, Miriam

*Referent: Vegard

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

Psykiske forberedelser på øko forum!!! Ellers litt småmailing. Bjørn er pjusk, og har blitt ønsket god bedring? Vil og meddele at vi er 15 av 20 som kan møtes til økoforum!!!

Prosjekt

Prep til MV++

Baksida

Hatt intervjuer, planlagt tiden fremover

Drift

Oblater, sprinkler, DS på mandag: se referat, ikke så mye relevant for oss.

Teknisk

Oblat stuff, scenetekniskinvesteringsplan forsinket pga. mangel på ikkeforpliktende tilbud. Flere gjenger har tatt opp nye personer :D

Mediene

Kunstnerisk

Hjulpet Kar med GS-pott søknad, veiledet Strindens om ny funk-ønsket og hjulpet Andreas (S. Møller) med oblater. Har hatt arrangørkurs i dag, arrangert sammen med sprellagirl, for de kunstneriske.

FS/FS-AU/GSK

Leder

Prosjekter

Mingle Vingle

Allmøte

Trivselsundersøkelse

Sette arbeidsdag, gjerne en formiddag lørdag eller søndag neste helg (11. eller 12.) - første av flere arbeidsdager. Kommer til å gå gjennom resultatene og få overblikk, samt begynne å utforme rapportene.

Saker

Sakstittel: Opptak

Saksnummer:

Saksgrunnlag:

Tidsestimat:

Diskusjon:

Vent med VO-media til nybygg er ferdig med utkast på vo-struktur

Folk tatt opp

Vedtak:

Sakstittel: Gjengspleis

Saksgrunnlag:

Tidsestimat:

Diskusjon:

Vedtak: Det skjer

Sakstittel: Nybyggkomiten kommer innom

Saksgrunnlag:

Tidsestimat:

Diskusjon:

Vedtak: Utsettes

Sakstittel: Hva skjer med saksnummer????

Saksgrunnlag: Enten så forkaster vi det, eller så bruker vi det.

Tidsestimat:

Diskusjon:

Vedtak: Forkastes, erstattes med datooversikt av når saker blir tatt opp.

Sakstittel: WS med Støttehjulet

Saksgrunnlag: WS hvor vi blir kjent med hverandre, samarbeidsstyrkende, teorinnledning om det vi ønsker. De ønsker å sette opp et kartleggingsmøte med oss - hvem og når har vi mulighet?

Tidsestimat:

Diskusjon
Bli kjent workshop med GS, for samarbeid osv. Ingvild og Erik blir kontaktpersoner.

Vedtak: Det skjer

Sakstittel: Søknad fra KF til GS-potten

Saksgrunnlag: Se mailen fra Kar. KF søker om penger til sosialt og møtesnacks :D

Tidsestimat:

Diskusjon: Virker som summen redusuers.

Vedtak: Summen reduseres

Eventuelt

Overlappsemester: Hva er det? Gjør vervet og gi opplæring fra uke 1 så fase ut etter 4 uker, foreslås.

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start