Referat 01.03.2023

Tilstede: Erik, Miriam, Sol, Johanne, Tutta, Ingvild, Thea, Vegard

Referent: Sol

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

Prosjekt

Baksida

Drift

Teknisk

Mediene

FS/FS-AU/GSK

Leder

Prosjekter

Saker

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start