Referat 01.05.2013

Tilstede: Kasper, Scott, Carl, Patrick, Raine

Referent: Raine

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Vedtak: GS innvilger deres søknad om å ta opp en ekstra Souschef i KSG. Dere blir da totalt 9 souschefer. GS oppfordrer KSG til å sende inn et forslag til instruks som gjenspeiler denne endringen, samt evt. andre endringer som er gjennomført i KSG.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start