Referat 01.09.2021

Tilstede: Tonje, Ola, Sigrid, Madelen, Tiril, Amanda og William

Referent: William

Innsjekk og rask runde rundt bordet (15 min)

Post, kondomboks på GA, referat, offentlig protokoll og påmelding til eventuelt (1 min)

ToDOs (4 min)

Orienteringssaker (20 min)

Økonomi

HMS

Baksida

Drift

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

Koronamøte med kommunen og KF. Mail

FS/FS-AU/GSK

GSK: Har orientert om oblatfrist(er), GSS og Mingle Vingle. ISFiTs festivalperiode i 2023 sendes videre til FS

Leder

Oblatsøknader, mail og opptak

Prosjekter (5 min)

GSS

Sjekker mulighetene for dagsseminar i Trondheim en helg før UKA

Mingle Vingle

Planlegging av MingleVingle

Saker

Eventuelt (Tid settes på hver sak)

Gjennomgang av nye ToDos (1 min)

Sosialt! (1 min)

Kritikk av møtet og kritikk av uka som har gått. (2 min)

*Referat føres ikke

Lenker: Start