Referat 01.10.2013

Tilstede: Simon, Raine, Magne, Kasper, Randi, Rebecca, Toska (kom 19.10)

Fraværende: Scott, Carl, Camilla

Referent: Rebecca

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lucas!

Lenker: Start