Referat 01.10.2014

Tilstede: Scott, Camilla, Hanne, Carl, Magne, Synne, Lampe, Anette

Referent: Christine

Innsjekk

Siden sist og påmelding til eventuelt

ToDOs

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS og Baksida

DS

FS/FS-AU

Bordreservasjon, Storsalen

Prosjekter

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Budsjett 2015

Økonomiinstruks

Evaluering Mingle Vingle

GS-klær

Medarbeidersamtaler

GS-sosialt fremover

Eventuelt

Arbeidsdag på torsdag

Runde rundt bordet.

Kritikk av møtet, kritikk av uka som har gått

Mating av Berit, tømming av Ingrid og Randi, og slå av Vims.

Sosialt

Lenker: Start