Referat 01.11.2017

Tilstede: Hanne, Sigrid, Ingri, Amanda, Even, Gaute, Line, Josefine

Referent: Hanne

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start