Mange av postene i referatet er ganske standard i protokollen. De som må fylles inn er skrevet i kursiv:

Referat 02.02.2022

Tilstede: Mikkel, Madde, Vegard, Nora, Ella, Bjørn, Amanda, William, Tutta, Kristina

Referent: Bjørn

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

HMS

Baksida

Drift

Oblater og DS

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Leder

Saker

Saksnummer: V22-25

SM og funkeoblater

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start