Referat 02.03.2016

Tilstede: Sigrid, Geir, Mads, Anette, Øyvind, Even

Referent: Line

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

FS/FS-AU

GSK

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Eventuelt

Runde rundt bordet

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start