Referat 02.05.2012

Tilstede: Raine, Fride, Nina, Nøding, Mats, Kasper, Eivind, Simon, Scott

Referent: Scott

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

V12-32 - Angående pengebevilgning til alkoholfrie arrangementer

V12-33 - Lager til Radio Revolt på Das Dass/Lille Såpe

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start