Referat 02.05.2018

Tilstede: Ane, Ingvild, Even, Ingri, Bjørn, Anny, Amanda

Referent: Ingri

ToDos

Post og referat

Ingen post

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Vedtakssaker

Kopper på insikten

Vi oppfordrer pangene til å komme og hente koppene sine.

Diskusjonssaker

FS-bok 2018

Vi sjekker opp i hvor FS-bok for 2018 befinner seg. Hører med MG hvordan de ligger an med å få denne ut på samfundets nettsider.

Skuff for kunst

Vi diskuterer muligheten for om GS kan få en egen sum å bevilge til kunst. Da kan søknadene behandles fortere (må ikke opp på FS-møte), og vi får anledning til å godkjenne mer enn hva som er mulig med prosjektpotten vi har i dag.

GS-skuffen

Vi må lage klarere praksis for hvilke type søknader som faller innenfor denne skuffen.

Klikk på gs.samfundet.no

Vi har fått oversikt fra ITK over hvilke deler av nettsiden vår som har flest klikk. Vi blir enig om at det er viktig at sidene med flest klikk alltid er oppdatert, og at noen får ansvar for dette. Gaute tar dette videre på FS-møtet.

Eventuelt

Hyggelig middag

Det blir hyggelig middag med de nye denne uken

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start