Referat 02.09.2015

Tilstede: Mads, Hanne, Synne, Lampe, Carl, Anette, Eivind, PF, Sigrid, Rebecca

Referent: Carl

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS og Baksida

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Prosjekter

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start