Referat 02.09.2020

Tilstede: Tonje, Ola, Ane, Mari, Fredrik, Marianne, Tiril, Cathrine

Referent: Marianne

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Sakstittel: Opptak

Saksnummer: H20-08

Sakstittel: Instrukstolkning av GSK

Saksnummer: H20-13

Sakstittel: Søknad om prosjektoblat i LK

Saksnummer: H20-14

Sakstittel: Mingle Vingle

Saksnummer: H20-02

Sakstittel: Standardisering av skuff

Saksnummer: V20-08

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start