Referat 02.11.2011

Tilstede: Raine, Kasper, Ekko, Simon, Mats, Fride, Nina og Eivind

Referent: Simon

TODO

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

H11-42 - FK og prinsippavgjørelse ang. kuppelen

Gjennomgang av saken, dokumentasjon og dialogen med FK, samt oppsummering av behandlingen i FS/FS-AU.

H11-33 - Nye lokaler på kuppelen

Administrasjonen har ikke behov for dette på kuppelen, for langt unna deres arbeidsområder i dag.

H11-41 - FS-bok 2011, oppdatering

Baksidakurs, oppdatering

Oppsummering påhvemsom kommer, både deltagere og forelesere.

Økokurs, oppdatering

Evaluering av de gjennomførte kursene til nå, avklaring rundt hvordan vi gjør dette best i tiden som kommer.

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt!

Lenker: Start