Referat 02.11.2016

Tilstede: Lampe, Sigrid, Anette, Even, Hanne, Øyvind, PF, Line

Referent: Line

ToDos

Post og referat

To post til økonomi.

Orienteringssaker

GS økonomi

Budsjettforslag

HMS

Førstehjelpskurs

Baksida

Baksideforum

DS-møtereferat

FS/FS-AU

GSK

Har vært møte

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Antall funker i SMs ITavdeling

Opptak H16 GS

Eventuelt

Seminarstøtte KU Verneutstyr og risikoanalyser i gjengene

Runde rundt bordet

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start