Referat 02.12.2020

*Tilstede: Fredrik, Amanda, Ane, Anny, Cathrine, Marianne, Ola, Tiril, Tonje

*Referent: Fredrik Akre

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

Mye søknader og spørsmål.

Baksida

Ikke hensiktsmessig å nevne saker.

DS-møtereferat

Møte med magnus ang. strukturering av KSG. FS får oblatsøknader

Kunstnerisk

Oppstartsmøte med kunst + drift. Skal møtes i Januar

FS/FS-AU/GSK

Prosjekter

GS-bok

Satt på vent.

FS-bok

Det orienteres om progresjon og mangler.

Trivselsundersøkelse

Fordelingen er som tidligere, men trenger litt flere.

Vedtakssaker

Saksnummer: V20-16

Diskusjon: Fikk spørsmål om dette fra KUP-koordinator i SIT. Støttebeløpet som ble vedtatt i vår (26. februar) ble aldri utbetalt, fikk spørsmål om de kun skulle motta støtte for utgifter så langt. De har hatt mindre utgifter enn tiltenkt i år, da prosjektet ble avbrutt av Korona, men planlegger ny sesong til våren.

Vedtak: Utarbeider løsning i samarbeid med Sturla.

Sakstittel: Ny funksjonærstilling i SO

Saksnummer: H20-38

Diskusjon: Egentlig to saker: søknad om funksjonæroblat og tilhørende endring i instruks/statutter. SO ønsker funksjonæroblat til musikalsk leder i Snaustrinda. "Søknad" ligger som begrunnelse i tilsendt mail.

Vedtak: Søknad ikke tilstrekkelig, må utarbeides.

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start