Referat 03.02.2015

Tilstede: Klara, Camilla, Carl, Synne, Hanne, Anette, Mads

Referent: Synne

Innsjekk

Siden sist og påmelding til eventuelt

ToDOs

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS og Baksida

DS

FS/FS-AU

Prosjekter

Vedtakssaker

V15-01 BSF-koordinator

GS ønsker at stillingen videreføres og formaliseres. GS-leder tar dette videre til FS.

GS vedtar at BSF-koordinator får fuksjonæroblat.

V15-02 Funkepangsøknader studentmediene

GS vedtar å innvilge funkepangoblater for:

Kaja Sønslien

Jonas Strømsodd

Diskusjonssaker

Eventuelt

Runde rundt bordet.

Kritikk av møtet, kritikk av uka som har gått

Lenker: Start