! Referat 03.02.2020

Tilstede: Tonje, Tiril, Ola, Ane, Madelen, Cathrine , Amanda, Mari, Fredrik

Referent: Fredrik

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

Planlegger budsjetteringen mtp. koronasituasjonen. Økoforum innkalles til.

HMS

GS tar over ansvaret til tolketjenesten er oppe å går. Jobber med vasking på toalettene.

Baksida

Referatføres ikke.

DS-møtereferat

Planlegger fastmonterte seter på Storsalsgulvet og evt i Klubben. Samarbeid med ny vertskapssjef Bent.

Kunstnerisk

Mingle vingle og GSS jobbes med.

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Måndeens GSS

Opptak. Saksnummer V21-06

Mingle vingle. Saksnummer V21-07

Engasjere nyopptatte. V21 - 11

Finne folk til NBK

Stipendiater som feilsøker funkepang.

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start