Referat 03.03.2021

Tilstede: Tonje, Madelen, Tiril, Ola, Cathrine, William, June, Mari

Referent: Cathrine

Innsjekk og rask runde rundt bordet (15 min)

Post, kondomboks på GA, referat, offentlig protokoll og påmelding til eventuelt (1 min)

Post:

ToDOs (4 min)

Referatføres ikke.

Orienteringssaker (20 min)

Økonomi

Jobbet med rev.budsjett og innkalling til budsjettmøter.

HMS

Rolig.

Baksida

Intet nytt å melde.

Drift

Hatt møte denne uka - snakket om "normale" kjøringer.

Vi blitt invitert på FS og det forberedes en presentasjon av planene for neste semester.

Teknisk

Mail, oblater og -godkjenninger. Fått opplæring.

Mediene

Oblater.

Kunstnerisk

Dialog med kommunen om kunstnerisk aktivitet på huset. KF-møte om nye smittevernsretningslinjer og oppdatert kulturveileder. Mail og oblater.

FS/FS-AU/GSK

Gjenåpning av hyblene og kulturtap.

Leder

Mail og oblater. Jobbet med å gi de nye tolkeansvarlige tilganger.

Prosjekter (5 min)

GS-bok

Trivselsundersøkelse

Månedens GSS

Saker (Tid settes på hver sak)

Sakstittel: Møtestruktur og møtekultur

Saksnummer: V21-17

Sakstittel: Oblatkaos

Saksnummer: V21-19

Diskusjon:

Oblatkaos, teknisk avdeling

Saksnummer: V21-20

Diskusjon:

Sakstittel: Hybelregler

Saksnummer: V21-21

Arbeidsdag (5 min)

Oppsummering fra forrige arbeidsdag

Neste arbeidsdag

Mål for arbeidsdagen:

Oppstarttidspunkt:

Hvem kan:

Eventuelt (Tid settes på hver sak)

Gjennomgang av nye ToDos (1 min)

(Husk på ToDos fra tidligere som ikke er fullførte!)

Kritikk av møtet og kritikk av uka som har gått. (2 min)

Bordreservasjon, Storsalen (styret-bordreservasjon@samfundet.no) (1 min)

Sosialt! (1 min)

Husk: Tøm og slå av kaffetrakter

Det noteres

Lenker: Start