Referat 03.05.2017

Tilstede: Uvisst

Referent: Gustav

ToDos

Post og referat

Referatet godkjennes.

Orienteringssaker

GS økonomi

Avventer FS-vedtak om HMS for verneutstyr.

HMS

Prøver å avklare barrikader.

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Duk kan ikke brukes under UKA.

Mediene

Økt funkebudsjettet til SM med 54 funksjonærer.

Kunstnerisk

Trenger en avklaring på hvordan man forholder seg til arrangement på Huset hvor det ikke er billettinntekter, hvem dekker kostnadene.

FS/FS-AU/GSK

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

KUs seminarbudsett

Møteledelseskurs til gjengsjefer

Eventuelt

MGP.

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start