Referat 03.05.2023

Tilstede: Ingvild, Sol, David, Eli, Sebastian, Miriam, Ella, Saldo, Nora, Amund, Thea

Referent: Thea

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

Oblater er bestilt, sett på mail

Prosjekt

Sett på mail

Baksida

Oppfølging av saker

Drift

Hatt DS og super GSM. Begynt erfaringsoverføring. Laget utkast til romfordeling til biblioteket.

Teknisk

Medarbeidersamtale, vervoverføring. Utlyst driftsteknisk. Observatør på super GSM.

Mediene

Kunstnerisk

Personalsamtale, sommeravslutning med kunstnerisk forum, svart på mail.

FS/FS-AU/GSK

Leder

Prosjekter

Saker

Beredskapsplaner på Samfundet

Vi skal oppdatere beredskapsplanen til Samfundet. Må kommuniseres ut til gjengene, slik at de vet at den eksisterer.

GSS

Vi må sette dato til GSS, prøve å unngå at det kræsjer med UKA. Alternativene er uke 35 søn-tir, helg 36 og helg 37.

Wikivask

Ingvild skal se på å wikivaske litt på fritida, bare på joine.

Strindens søknad

Ble ikke godkjent forrige gang, men endringer er nå blitt gjort og vi godkjenner. Sender videre til FS.

Opptak av Baksida

Skal ta opp ny baksida, Sol sender ut mail.

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start