Referat 03.06.20

Tilstede:

Referent: Cathrine

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

Budsjetter.

HMS

Smittevern.

Baksida

Lite å melde.

DS-møtereferat

Vertskapet.

Teknisk

Lite å melde.

Mediene

Lite å melde.

Kunstnerisk

Lite å melde.

FS/FS-AU/GSK

Lite å melde.

Diskusjonssaker

Ruteboka

Amanda samarbeider med MG.

Oblater

Sendt til MG. De har frist 15. juni. Alt skal være i orden til semesterstart.

Trivselsundersøkelse

Nesten ferdig, skal gå over rettskrivningen.

Jobbmat

Tar det opp igjen i august.

Vedtakssaker

Sakstittel: Neste semester

Saksnummer: V20-30

Sakstittel: GSS

Saksnummer: V20-29

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start