Referat 03.09.2014

Tilstede: Magne, Carl, Synne, Christine, Rebekka, Øyvind (Lampe), Mads, Camilla, Anette, Hanne, Klara.

Referent: Carl

ToDOs

ToDone

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Funkepangsøknad Jonas Strømsodd

Funkepangsøknad Jens Erik Vaaler

Funkepangsøknad Helene Mariussen

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Forventningsavklaring med FS /v Magne 10 min.

Mingle Vingle /v Magne 10 min.

GS-jubileum /v Magne 10 min.

GS-seminar /v Magne 10 min.

Eventuelt

Økoforum neste uke

Mellomlederkurs

Kritikk av møtet, kritikk av uka som har gått

Lenker: Start