Referat 03.11.2015

Tilstede: Mads, Sigrid, Lampe, Geir, Anette, Hanne, Synne, Carl

Referent: Carl

ToDOs

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS og Baksida

DS

FS/FS-AU

Prosjekter

Budsjetter

FS-bok

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

H15-22 Blæsten

H15-23 Søknad om ekstra funksjonær Låfte

H15-24 Endring av Funksjonærinstruksen

H15-25 Prioritering av GS-prosjekter

Eventuelt

Akvarium

Secret santa

GS 16-år

Neste GSK-møte

Siste GS-møte før jul

Kritikk av møtet, kritikk av uka som har gått

Sosialt

Lenker: Start