Referat 03.11.2021

Tilstede: Ola, Nora, Karoline, William, Bjørn, Madelen, Mikkel, Kristina, Tiril, Sigrid, Tonje, Miriam

Referent: Kristina

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

Budsjett.

HMS

Førstehjelpskurs

Baksida

Trivselsundersøkelsen V22

DS-møtereferat

-

Teknisk

Oblatsøknader mottatt

Mediene

Oblatsøknader mottatt.

Kunstnerisk

Revideringsdokumentbonanza

FS/FS-AU/GSK

Leder

Orientert FSUG om oblatsøknadsfrister.

Saker

Sakstittel: Forventningsavklaring og nye medarbeidersamtaler Saksnummer: H21-26

Sakstittel: Dato for GSS V22 Saksnummer: H21-27

Sakstittel: Oblatsøknad FK Saksnummmer: H21-28

Sakstittel: Samarbeid GS - NBK Saksnummer: H21-29

Sakstittel: Klubbstyret - Oblatsøknad Saksnummer: H21-30

Eventuelt

Utlysning av VO-drift.

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start