Referat 04.02.2015

Tilstede: Anette, Hanne, Line, Hanne, Mads, PF, Even, Sigrid, Lampe, Geir

Referent: Sigrid

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

FS/FS-AU

GSK

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Eventuelt

Runde rundt bordet

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start