Referat 04.03.2020

Tilstede: Amanda, Anny, Fredrik, Tonje, Ola, Sandra, Tiril, Mari

Referent: Fredrik

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start