Referat 04052016

Tilstede: Mads, Synne, Line, Anette, Geir, Even, Sigrid, Hanne, PF.

Referent: Line

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

Reviderte budsjetter.

HMS

Baksida

DS-møtereferat

FS/FS-AU

GSK

Prosjekter

FS-bok

Instruksarbeid

Elektronisk Gesims

Må utsettes

Jobbmat tekniske

OK. Innført ny ordning.

Vedtakssaker

Valg: Mads Sømme gjenvelges som leder, Øyvind Vik som nestleder.

Diskusjonssaker

Hvordan få folk til å bruke baksida (mer)?

Eventuelt

Dato satt. 26. – 28. august.

Runde rundt bordet

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start