Referat 04.09.2013

Tilstede: Raine, Scott, Carl, Magne, Simon, Rebecca, Camilla, Randi

Referent: Randi

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start