Referat 04.09.2019

Tilstede: Anny, Marianne, Sandra, Amanda, Fredrik, Regine, Cathrine

Referent: Amanda

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Saker

Mingle Vingle (H19-01)

Planlegging av arrangementet.

GSS (H19-03)

Oppsummerer GSS og leser evalueringer.

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start