Mange av postene i referatet er ganske standard i protokollen. De som må fylles inn er skrevet i kursiv:

Referat 05.01.2022

Tilstede: Ola, Bjørn, Tonje, Karoline, Mikkel, Madde, Ella, Nora, Tutta, Miriam, William

Referent: Bjørn

ToDos

Gjennomgang av arbeidsoppgaver fra forrige GS-møte

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Leder

Saker

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start