Referat 05.03.2014

Tilstede: Carl, Bente, Synne, Kasper, Mads, Lampe, Magne

Referent: Magne

ToDOs

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

DS-møtereferat

FS/FS-AU

Bordreservasjon, Storsalen

Biblioteksprosjekt

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet, kritikk av uka som har gått

Mating av Berit, tømming av Ingrid og Ingvil, og slå av Vims.

Sosialt

Lenker: Start