Referat 05.04.2017

Tilstede: Sigrid, Ambrosia, Anette, Gaute, Erlend

Referent: Erlend

ToDos

Post og referat

Fått brev fra Hanne.

Orienteringssaker

GS økonomi

Fått svar fra Samfundet Sessions.

HMS

Har vært på FS for å fremme risikovurderings-opplegg.

Baksida

Jobber med saker.

DS-møtereferat

Teknisk

Ikke tilstede

Mediene

Velferdstinget har innvilget 850k for neste år til SM.

Kunstnerisk

Ikke tilstede

FS/FS-AU/GSK

Vedtakssaker

V17-11 GS vedtar å innvilge 16 000,- til Samfundet Sessions.

Diskusjonssaker

Sist FS-møte

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start