Referat 05.05.2015

Tilstede: Magne, Christine, Anette, Camilla, Lampe, Carl, Mads, Synne , Hanne

Referent: Carl

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS og Baksida

DS

FS/FS-AU

Prosjekter

STF/Forpleining (Magne)

Kaka-instruks

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Funkeretten

GS-sammensetning fremover

17. mai

Eventuelt

Runde rundt bordet.

Kritikk av møtet, kritikk av uka som har gått

Lenker: Start