Referat 05.05.2021

Tilstede: Tonje, Karoline, Ola, Kristina, Sigrid, William, June, Cathrine, Madelen, Mari

Referent: June

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

HMS

Baksida

Drift

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Leder

Saker

Ola velges som ny GS-leder.

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start