Referat 05.09.2012

Tilstede: Raine, Eivind, Kasper, simon, Scott, Fride

Referent: Fride

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

H12-07 - Søknad om funksjonær, nettredaktør, i Under Dusken

H12-08 - Søknad om funksjonær (Stuntgeneral) i Info, MG

H12-09 - Søknad om funksjonær i Web/Layout, MG

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start