Mange av postene i referate er ganske standard i protokollen. De som må fylles inn er skrevet i kursiv:

Referat 05.09.2018

Tilstede: Ane, Ingri, Erlend, Sandra, Anny, Gaute, Gustav

Referent: Gustav

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS økonomi

GSS endte på budsjett

HMS

Det blir førstehjelpskurs for alle funksjonærer 13. og 20. september

Baksida

Jobber med å få baksidekontakter i alle gjenger

DS-møtereferat

Oblater er hovedtema i disse tider. DS skal orientere på FS-AU

Teknisk

Det jobbes med arbeidsfordeling rundt lenkevakt.

Mediene

Kunstnerisk

Organiserer fellesmøte mellom kunstneriske og driftende for bedre koordinering og flyt på huset.

FS/FS-AU/GSK

Diskusjonssaker

Evaluering av GSS

Vedtakssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start