Referat 15.10.2011

Tilstede: Raine, Kasper, Simon, Nøding, Nina, Ekko, Eivind

Referent: Nina

TODO

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

Gjennomgang av referatet fra møte, dette sendes på mail før møtet starter. Det var ikke møte denne mandagen, neste blir 31.oktober.

FS/FS-AU

Gjennomgang av referat fra forrige FS/FS-AU-møte, spørsmål og kommentarer rundt dette.

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

H11-34 - Akustikkutbedringer i Storsalen

Fått innvilget midler, men viktig at dette prosjektet ikke kolliderer med Søndre Side eller omvendt, samt ventileringen av Storsalen. Dette prosjektet bør koordineres av Administrasjonen for kontinuitet.

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt!

Lenker: Start