Referat 05.10.2016

Tilstede: PF, Even, Hanne, Line, Øyvind, Ragnhild, Anette

Referent: Anette

ToDos

Post og referat

Bunnprisregning for Mingle Vingle

Orienteringssaker

GS økonomi

Budsjettmøter

HMS

Ikke tilstede

Baksida

Ikke tilstede

DS-møtereferat

FS/FS-AU

GSK

Har vært GSK og ekstraordinært GSK

Vedtakssaker

Funksjonærer i VK

Diskusjonssaker

Forsikringer

Medlemssaken

Nøkkel og Adgangsinstruks

Eventuelt

Ingenting

Runde rundt bordet

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start