Referat 05.10.2022

Tilstede: -

Referent: Erik

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

Ferdig med økoforum. Begynner å få inn budsjetter, og tenker på å sende ut doodle for budsjettmøter. Møtene skal være ferdig innen 15. oktober, så det blir litt kjør fremover. Ellers utlegg, gs-potten-vedtak og mails.

Prosjekt

Baksida

Oppfølging av avvik, sendt ut litt mail ang kurs og forum (må kanskje sette opp et eget forum for KSG fordi de ikke kan den dagen vi satt opp).Satt opp kurs om workshop 101 med SiT, og avtalt med Støttehjulet at vi tar en workshop om ledelse og samarbeid neste semester.

Drift

Teknisk

Møte med sceneteknisk nybygg + ekstra arbeidsøkt. Medarbeider samtaler.

Mediene

Ingenting å melde.

Kunstnerisk

Nybygg og kunsterisk skal ha workshop sammen. Dette for å finne ut hvordan de skal samarbeide.

FS/FS-AU/GSK

Leder

Prosjekter

Introduksjon av hva Baksida har tenkt om TU, og diskuterer dette neste møte: Skal se videre på korrelasjonen på responsen på denne undersøkelsen. Kan se på denne undersøkelsen historisk. Det er ganske lav responsrate. Ønsker å sende ut denne trivselsundersøkelsen til frivillige@samfundet.no. Kan vi få til det neste semester? Skal først ha en diskusjonsrunde med GS og deretter ha en runde med GSK. GS skal se gjennom spørsmålene og deretter er jobben vår å få så mange respondenter som mulige. Planen videre er tydeligere oppgaver for alle i GS. Vi skal jobbe mer sammen. Da får vi alle bedre innsikt i undersøkelsen og det gjør det lettere å fronte et felles GS. Forslag fra Tutta: ha en fast arbeidsdag hvor vi alle kan jobbe med GS-ting.

Saker

Eventuelt

Vi bruker penger på workshop for prosjekt.

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start