Referat 05.11.2014

Tilstede: Raine, Lampe, Klara, Anette, Hanne, Magne, Christine, Synne, Mads, Carl.

Referent: Mads

ToDOs

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS og Baksida

DS

FS/FS-AU

Prosjekter

GS Jubileum

FS-bok

Klang-dugnad

Forpleining

Verneutstyr

Husmann:

Biblioteket - Utredning.

Vedtakssaker

Diskusjonssaker

Renholdsrutiner das Dass

GS-møter ut semesteret

STF-sammensetning

Kanonballturnering

Eventuelt

Runde rundt bordet.

Kritikk av møtet, kritikk av uka som har gått

Lenker: Start