Referat 05.12.2013

Tilstede: Inger Johanne, Mats,Carl,Raine, Kasper, Simon, Toska

Referent: Simon

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

H12-25 - Evaluering av innvilgede oblater, Mediastud AS (herunder også Under Dusken)

Gjengsekretariatet takker for evalueringen fra Mediastud AS. Gjengsekretariatet godkjenner at de 2 midlertidige oblatene videreføres frem til og med Våren 2013 i påvente av resultatet fra den pågående omstillingsprosessen. Vi ber om at det sendes inn en oppdatert instruks for Mediastud AS sine gjenger så snart denne foreligger som gjenspeiler ny organisasjonsmodell, oppdatert antall medlemmer og oblater, samt ønsket aktivitet.

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt!

Lenker: Start